Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Akademia rozwoju kompetencji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi ...
więcej »
Przypominamy, że trwa nabór na Pracodawców u których zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe dla uczestników/czek projektu pn. „Zawodowa współpraca”.
więcej »
Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej uczestników/uczestniczek projektu "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2" w zaresie refundacji kosztów zatrudnienia niani.
więcej »
Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej uczestników/uczestniczek projektu "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2" w zaresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Filii Żłobka Miejskiego "Reksio"
więcej »
Ogłasza się III nabór uczestników/uczestniczek projektu "Akademia rozwoju kompetencji".
więcej »