Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od dnia 20.01.2016r. do wyczerpania środków finansowych, prowadzi nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (II)” współfinansowanego przez Unię ...
więcej »
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od dnia 29.01.2016r. do wyczerpania środków finansowych, będzie prowadzić nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (II)” ...
więcej »
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od dnia 29.01.2016r. do wyczerpania środków finansowych, będzie prowadzić nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (II)" ...
więcej »