Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
więcej »
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza do projektu „Szansa na zatrudnienie” – trwa rekrutacja!!! Nabór ciągły od września 2016 r.
więcej »
Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Zawodowa współpraca” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie ...
więcej »
Informujemy, że firma Michał Cichoń PRO STUDIO, realizuje projekt pt. „Siła biznesu po 50-ce”, który uzyskał dofinansowanie na realizację działań aktywizacyjnych osób pozostających bez pracy z obszaru Województwa Śląskiego.
więcej »
Ogłasza się nabór uczniów/uczennic z klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do udziału w projekcie „Dostępna szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego ...
więcej »
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od dnia 20.01.2016r. do wyczerpania środków finansowych, prowadzi nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (II)” współfinansowanego przez Unię ...
więcej »