Informujemy, że firma Michał Cichoń PRO STUDIO, realizuje projekt pt. „Siła biznesu po 50-ce”, który uzyskał dofinansowanie na realizację działań aktywizacyjnych osób pozostających bez pracy z obszaru Województwa Śląskiego.
więcej »
Ogłasza się nabór uczniów/uczennic z klas IV-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do udziału w projekcie „Dostępna szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego ...
więcej »
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od dnia 20.01.2016r. do wyczerpania środków finansowych, prowadzi nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (II)” współfinansowanego przez Unię ...
więcej »
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od dnia 29.01.2016r. do wyczerpania środków finansowych, będzie prowadzić nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim (II)” ...
więcej »
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od dnia 29.01.2016r. do wyczerpania środków finansowych, będzie prowadzić nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie (II)" ...
więcej »
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie od dnia 01.02.2016r. do wyczerpania środków finansowych, będzie prowadzić nabór wniosków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w ...
więcej »