Trwa rekrutacja do projektu "Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne ...
więcej »
Gmina Miasto Częstochowa ogłasza nabór uczniów/uczennic z klas IV-VI szkół podstawowych oraz z klas I-III gimnazjów w Częstochowie do udziału w projekcie „Dostępna szkoła”.
więcej »
W dniach 27.01.2017 - 13.02.2017 r. prowadzona będzie rekrutacja do projektu "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2" w zakresie refundacji kosztów zatrudnienia niani
więcej »
Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
więcej »
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza do projektu „Szansa na zatrudnienie” – trwa rekrutacja!!! Nabór ciągły od września 2016 r.
więcej »
Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Zawodowa współpraca” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie ...
więcej »