Gmina Miasto Częstochowa informuje o wyborze najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty dotyczącej zamówienia na wykonanie usługi aktualizacji Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz Studium Wykonalności dla projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E – ...
więcej »
W związku z realizacją projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E – region Częstochowski” zgłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie aktualizacji ...
więcej »
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej pracy na podstawie umowy zlecenie na stanowisko Specjalisty ds. informatyki i monitoringu w ramach projektu „Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa”
więcej »
Fundacja Widzialni, Urząd Miasta Częstochowy oraz Fundacja Imago zapraszają młode osoby niepełnosprawne w wieku 15-27, zamieszkałe w Częstochowie bądź w powiecie częstochowskim, zarejestrowane w PUP do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach i stażach za wynagrodzeniem z późniejszą możliwością ...
więcej »