OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU NABORU UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU: „CZĘSTOCHOWSKI PARASOL PIECZY ZASTĘPCZEJ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
więcej »
Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2" w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Filii Żłobka Miejskiego "Reksio" przy ul. Sportowej 34a w Częstochowie.
więcej »
Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci" w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim "Reksio" przy al. Armii Krajowej 66A w Częstochowie.
więcej »
Trwa rekrutacja do projektu "Częstochowski Parasol Pieczy Zastępczej", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne ...
więcej »
Gmina Miasto Częstochowa ogłasza nabór uczniów/uczennic z klas IV-VI szkół podstawowych oraz z klas I-III gimnazjów w Częstochowie do udziału w projekcie „Dostępna szkoła”.
więcej »
W dniach 27.01.2017 - 13.02.2017 r. prowadzona będzie rekrutacja do projektu "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2" w zakresie refundacji kosztów zatrudnienia niani
więcej »