Rozpoczyna się rekrutacja uczestników i uczestniczek projektu "Z nową pracą w lepszą przyszłość".
więcej »
Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Zawodowa współpraca”.
więcej »
Ogłasza się II nabór uczestników i uczestniczek projektu "Akademia rozwoju kompetencji", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
więcej »
Prowadzona jest rekrutacja pracowników na stanowisko młodszego opiekuna dziecięcego/młodszej opiekunki dziecięcej w Filii Żłobka Miejskiego "Reksio" przy ul. Sportowej 34a w ramach projektu pn. "Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2".
więcej »
Prowadzona jest rekrutacja wolontariuszy/wolontariuszek do nowo otwieranych grup w ramach Projektu „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” w Żłobku przy al. Armii Krajowej 66a (dzielnica 1000-lecie).
więcej »
Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Akademia rozwoju kompetencji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi ...
więcej »