Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup dostępu do Internetu dla sieci komputerowych 22 jednostek podległych Urzędowi Miasta w ramach projektu „Internet oknem na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa” 1.
więcej »
Zaproszenie do udziału w spotkaniu upowszechniającym i włączającym produkt finalny do głównego nurtu polityki w ramach realizowanego projektu pn: „Samorząd-NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego ...
więcej »
Zaproszenie do udziału w spotkaniu upowszechniającym i włączającym produkt finalny do głównego nurtu polityki w ramach realizowanego projektu pn: „Samorząd-NGO's, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań publicznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego ...
więcej »