Pracodawcy mogą ubiegać się o organizację min. 3 miesięcznego stażu zawodowego dla uczestnika lub uczestniczki projektu. Pracodawca nie ponosi kosztów organizacji stażu. Biuro Projektu pokrywa koszty stypendium stażowego, wstępnych badań lekarskich i odzieży roboczej osoby odbywającej ...
więcej »
Informujemy, iż Fundacja Fundusz Współpracy realizuje projekt pn. "Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową"
więcej »
Ogłasza się nabór uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek do udziału w projekcie „Odkryj w sobie talent!”.
więcej »
Trwa rekrutacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zainteresowanych bezpłatną możliwością nabycia lub podniesienia kwalifikacji w ramach szkoleń i kursów.
więcej »
Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Akademia rozwoju kompetencji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi ...
więcej »
Przypominamy, że trwa nabór na Pracodawców u których zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe dla uczestników/czek projektu pn. „Zawodowa współpraca”.
więcej »