Agencja Rozwoju Regionalnego

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA jest spółką, której celem jest inicjowanie i prowadzenie szerokiego zakresu działań stymulujących rozwój gospodarczy regionu poprzez wspomaganie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), współpracę z władzami samorządowymi w celu opracowania programów i planów rozwoju, administrowanie programami wsparcia dla MŚP oraz pełnienie roli edukacyjnej w przekazywaniu doświadczeń i rozwiązań w zakresie polityki regionalnej, wspomaganie inwestorów w podejmowaniu działalności w regionie oraz promocję gospodarczą.

Akcjonariusze

Gmina Miasto Częstochowa – 3209 akcji, 8 022 500 zł, 98,80% udziału w kapitale Spółki Agencja Rozwoju Przemysłu w Warszawie SA – 38 akcji, 95 000 zł, 1,17% udziału w kapitale Spółki Gmina Koniecpol – 1 akcja, 2 500 zł, 0,03 % udziału w kapitale Spółki

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
ul. Nowowiejskiego 26, 42-217 Częstochowa
tel.: 34/ 360 56 88, fax: 34/ 360 57 47
e-mail: arr@arr.czestochowa.pl
www: http://www.arr.czestochowa.pl

Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe