Filmy promocyjne miasta

Na stronie internetowej miasta oraz na miejskim kanale youtube można obejrzeć najnowszy film promocyjny, zrealizowany w ramach projektu ”Zainwestuj w Częstochowie”.

Film składa się z 5 kilkuminutowych segmentów tematycznych oraz 2 spotów reklamowych. W zależności od potrzeb mogą być emitowane łącznie lub w dowolnych konfiguracjach. Poszczególne części eksponują atuty gospodarcze i ofertę inwestycyjną miasta, dorobek kulturalny i naukowy, sport i rekreację oraz ogólny wizerunek Częstochowy.

Film promocyjny Częstochowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 „Zainwestuj w Częstochowie”.

Filmowe wizytówki

Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe