Aktualności

Wybierz miesiąc:
Rekrutacja pracowników na stanowisko młodszego opiekuna dziecięcego/młodszej opiekunki dziecięcej w ramach projektu pn. "Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2"
27 lipca 2017
Prowadzona jest rekrutacja pracowników na stanowisko młodszego opiekuna dziecięcego/młodszej opiekunki dziecięcej w Filii Żłobka Miejskiego "Reksio" przy ul. Sportowej 34a w ramach projektu pn. "Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2".
więcej
Rekrutacja wolontariuszy i wolontariuszek w ramach projektu "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci"
27 lipca 2017
Prowadzona jest rekrutacja wolontariuszy/wolontariuszek do nowo otwieranych grup w ramach Projektu „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” w Żłobku przy al. Armii Krajowej 66a (dzielnica 1000-lecie).
więcej
Rekrutacja do projektu "Akademia rozwoju kompetencji"
25 lipca 2017
Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Akademia rozwoju kompetencji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych.
więcej
Aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe