Aktualności

Wybierz miesiąc:
Informacja o naborze uczestników/uczestniczek projektu "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3"
1 lipca 2019
Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek projektu "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3" w zakresie refundacji kosztów zatrudnienia niani oraz zapewnienia opieki w żłobku dla dzieci rodziców powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka. Ponadto, rozpoczęty został nabór kandydatur do bazy niań.
więcej
Aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe