Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

ul. Waszyngtona 5

42-217 Częstochowa

tel. 34 37-07-278
fax: 34 37-07-170

fer@czestochowa.um.gov.pl

www.czestochowa.pl

 

Referat Projektów Inwestycyjnych

Referat Obsługi Projektów EFS

Centrum Dystrybucji i Zarządzania Siecią

ul. Śląska 11/13

42-217 Częstochowa
 

www.fe.czestochowa.pl

Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe