4. Konkursy

28.03.2017r        Przedłużenie terminu przyjmowania wniosków w konkursie dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/przedluzenie_terminu_przyjmowania_wnioskow__w_obszarze_rewitalizacji_obszarow_zdegradowanych

 

09.03.2017r       29.  Nabór nr.: RPSL.09.02.02-IZ.01-24-149/17 - 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT 

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/197

 

27.02.2017r        Wydłużony termin składania wniosków w ramach Poodziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Północnego (RPSL.10.02.02-IZ.01-24-098/16)

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/wydluzony_termin_skladania_wnioskow_09816_2017_02_27

 

17.02.2017r   28. Nabór nr.: RPSL.09.01.02-IZ.01-24-103/17 - Wzmocnienie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/187

 

30.12.2016r.   27. Nabór nr.: RPSL.12.02.02-IZ.01-24-143/17 - Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/178

 

16.12.2016 r.   26. Nabór nr.: RPSL.08.01.02-IZ.01-24-138/16 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/177

 

30.11.2016r    25. Nabór nr.: RPSL.10.03.02-IZ.01-24-128/16 -  Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/159

 

30.11.2016r.     24. Nabór nr.: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-115/16 - Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/164

 

31.10.2016r    23. Nabór nr: RPSL.11.04.02-IP.02-24-026/16 - Kształcenie ustawiczne - RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/152

 

31.10.2016r     22. Nabór nr: RPSL.08.02.02-IP.02-24-029/16 - Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/154

 

28.10.2016r     21. Nabór  nr: RPSL.03.01.02-IZ.01-24-121/16 - Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarze typu brownfield - RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/144

 

28.10.2016r     20. Nabór nr.: RPSL.04.03.02-IZ.01-24-107/16 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/135

 

28.10.2016r   19. Nabór nr: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16 - Odnawialne źródła energii - RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/138

 

30.09.2016r     18. Nabór nr.: RPSL.10.02.02-IZ.01-24-098/16 - Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/127

 

31.08.2016r      17. Nabór nr.: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-088/16 - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/114

 

31.08.2016r      16. Nabór nr.: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-092/16 - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/118

 

26.08.2016r      15. Nabór nr.: RPSL.12.01.02- IZ.01-24-082/16 - Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/109

 

29.07.2016r      14. Nabór nr.: RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16 - Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/102

 

30.06.2016r       13. Nabór nr.: RPSL.05.01.02-IZ.01-24-071/16 - Gospodarka wodno - ściekowa.

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/94

 

27.05.2016r       12. Nabór nr.: RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 - Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych.

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/82


27.05.2016r       11. Nabór nr.: RPSL.08.01.02-IZ.01-24-064/16 - Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/79

 

28.04.2016r       10. Nabór nr.: RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych.

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/75

 

16.03.2016r       9. Nabór nr.: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-057/16 - Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/70

 

26.02.2016r       Nabór nr.: RPSL.11.02.02-IZ.01-24-050/16 - Wsparcie szkolnictwa zawodowego. - ZMIANA TERMINU

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/61

 

20.01.2016r      8. Nabór nr.: RPSL.11.02.02-IZ.01-24-050/16 - Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

http://www.rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/61

 

20.01.2016r      7. Nabór nr.: RPSL.12.02.02-IZ.01-24-041/15 - Infrastruktura kształcenia zawodowego.

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/53

 

30.12.2015r      6. Nabór nr.: RPSL.04.03.02-IZ.01-24-046/15 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/57

 

28.09.2015r      5. Nabór nr.: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-031/15 - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/39

 

28.09.2015r      4. Nabór nr.: RPSL.04.01.02-IZ.01-24-027/15 - Odnawialne źródła energii.

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/35

 

25.09.2015r      3. Nabór nr.: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-024/15 - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/32

 

25.09.2015r      2. Nabór nr.: RPSL.10.02.02-IZ.01-24-018/15 - Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych.

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/20

 

25.09.2015r      1. Nabór nr.: RPSL.12.01.02-IZ.01-24-019/15 - Infrastruktura wychowania przedszkolnego.

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/22

 

05.08.2015r     Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabory

Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe