Aktualności

9 kwietnia 2021
OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI REGULAMINU NABORU PRACODAWCÓW, U KTÓRYCH ZORGANIZOWANE ZOSTANĄ STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU pn. „ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 2”

Gmina Miasto Częstochowa ogłasza aktualizację regulaminu naboru pracodawców, u których zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe dla uczestników/czek projektu pn. „Zawodowa współpraca 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Szczegóły znajdują się w linku poniżej: http://fe.czestochowa.pl/page/7875,zaktualizowany-nabor-pracodawcow-u-ktorych-zorganizowane-zostana-staze-i-praktyki-zawodowe-dla-uczestnikowczek-projektu-pn-zawodowa-wspolpraca-2.html

 

Aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe