Aktualności

19 kwietnia 2021
Publiczny Internet dla każdego

Gmina Miasto Częstochowa w ramach konkursu „Publiczny Internet dla każdego” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Publiczna bezprzewodowa siec dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Publiczny Internet dla każdego to program dla gmin, które chcą uruchomić bezpłatne punkty dostępu do Internetu w miejscach publicznych, czyli np. w parku, na rynku, w urzędzie, bibliotece itp. Projekt „Publiczna bezprzewodowa siec dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy” obejmuje wykonanie sieci bezprzewodowej Wifi na terenie Miasta Częstochowy. Bezprzewodowe punkty dostępu do Internetu zostaną rozmieszczone w miejskiej przestrzeni publicznej, możliwość korzystania z hotspotów będzie dostępna dla każdego w równym stopniu. Punkty dostępu do bezpłatnego Internetu zostaną zlokalizowane w łatwo dostępnych miejscach publicznych. Celem projektu jest umożliwienie za pośrednictwem hotspotów, dostępu do korzystania z usług cyfrowych                            i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu związanego z brakiem dostępu do sieci Internet. W ramach projektu zostanie zainstalowanych 11 punktów dostępowych.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 64 368,00 zł.   

Aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe