Rekrutacja uzupełniająca opiekunów / opiekunek do Filii Żłobka Miejskiego "Reksio"

Projekt pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Prowadzona jest rekrutacja pracowników na stanowisko młodszego opiekuna dziecięcego/młodszej opiekunki dziecięcej w Filii Żłobka Miejskiego "Reksio" przy ul. Sportowej 34a w ramach projektu pn. "Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2".

Rekrutacja pracowników trwa od 25.07 do 03.08 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego "Reksio".