Program Łącząc Europę - Connecting Europe Facility (CEF)

PROGRAM ”ŁĄCZĄC EUROPĘ” - CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF)

 

Sektor:

Transport, komunikacja, energia, sieci

 

Opis programu:

Instrument „Łącząc Europę”

Instrument „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) to nowy instrument finansowy, który zastąpił dotychczasowy program TEN-T. Wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Unia Europejska przeznaczyła w swoim budżecie na ten cel odrębną pulę środków finansowych. Fundusze te będzie można wykorzystać w latach 2014-2020 na inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji.
Ogólne

Instrument „Łącząc Europę” ma przyczynić się do zrównoważonego wzrostu. Ten z kolei będzie sprzyjał integracji społeczeństwa poprzez tworzenie nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej wydajności. Taka inicjatywa przyniesie korzyść całej Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno wzrostu konkurencyjności, jak również spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Dodatkową wartością będzie stworzenie środowiska bardziej sprzyjającego inwestycjom prywatnym i publicznym, poprzez połączenie ich środków finansowych oraz bezpośredniego wsparcia Unii Europejskiej. Wyniki będą mierzone ilością inwestycji publicznych i prywatnych, zaangażowanych w projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Fundusz ma również pomóc państwom unijnym w osiągnięciu celów tzw. 20-20-20, wyznaczonych w Strategii Europa 2020, tj.:

- ograniczenia emisji CO2 co najmniej o 20 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r.,
- zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w odniesieniu do całkowitego zużycia energii o 20 proc.,
- zwiększenia efektywności użycia energii o 20 proc.

Dostępna pula środków na inwestycje w sektorze transportu wynosi ponad 24 mld EUR, z czego 11,3 mld EUR przenosi się z Funduszu Spójności. Środki zostaną rozdysponowane w ramach konkursów CEF.

 

Wnioskodawcy:

Wnioski mogą być składane przez jedno lub kilka państw członkowskich, organizacje międzynarodowe, przedsiębiorstwa publiczne lub prywatne, organizacje mające siedzibę na terenie państw członkowskich. Wskaźniki finansowania różnią się w zależności od rodzaju projektu.

 

źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Programy Perspektywy 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe