1. Aktualności

5 października 2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów zainteresowanych konkursem nr  RPSL.08.02.02-IP.02-24-058/18 w ramach Podziałania 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Subregionu Północnego oraz konkursem nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-057/18 w ramach  Poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Północnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Termin spotkania: 17-10-2018 r.

Miejsce spotkania: budynek Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, sala nr 108

Rejestracja spotkania: 9.45 - 10.00

Godziny spotkania: 10.00 - 12.10

 

TEMATYKA SPOTKANIA:

Omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Przedstawienie najważniejszych zapisów regulaminu  konkursu w ramach Podziałania 8.2.2 oraz najczęściej popełnianych błędów we wnioskach aplikacyjnych,
  • Przedstawienie najważniejszych zapisów regulaminu konkursu   w ramach Poddziałania 7.1.2 oraz najczęściej popełnianych błędów we wnioskach aplikacyjnych,
  • Strategia RIT oraz kryteria zgodności ze Strategią RIT Subregionu Północnego,
  • Wytyczne kwalifikowalności wydatków i zwalczanie nadużyć finansowych.

Zasady rekrutacji:

Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłosić za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (w załączeniu)

Wypełniony formularz oraz zgodę prosimy przesyłać do 12-10-2018r. do godz. 15.30 na adres:

sekretariatrit@czestochowa.um.gov.pl

Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Pliki do pobrania:
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe