Aktualności

25 lipca 2017
Rekrutacja do projektu "Akademia rozwoju kompetencji"

 

Celem głównym projektujest wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 osób dorosłych (w tym 50 kobiet) z własnej inicjatywy zgłaszających chęć kształcenia formalnego, w wyniku nabycia, podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych i/lub kursach certyfikowanych, poprawa efektywności kształcenia ustawicznego prowadzonego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego poprzez doposażenie pracowni oraz podniesienie umiejętności 23 (3 K) nauczycieli/ek zawodu w wyniku udziału w kursach i szkoleniach  zawodowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.Uczestnicy/uczestniczki i nauczyciele/ki, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do projektu będą uczestniczyć w formach wsparcia. Rozpoczęcie realizacji przewidzianych w projekcie form wsparcia planowane jest w drugiej połowie roku 2017. Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane będą przez 3 semestry a następnie przeprowadzone zostaną egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej lub jesiennej.

Więcej informacji znajduje się pod tym linkiem.

Aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe