Aktualności

12 czerwca 2017
Nabór na staże i praktyki w ramach projektu "Zawodowa współpraca"

Projekt pn. „Zawodowa współpraca” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłasza się nabór na Pracodawców u których zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe dla uczestników/czek projektu pn. „Zawodowa współpraca” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.
 
Nabór prowadzony będzie w dniach 12.06.2017 r . - 20.06.2017 r.

S
zczegółowe informacje znajdują się w regulaminie naboru.
 
Dokumenty do pobrania dostępne są pod tym linkiem.
Aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe