Aktualności

2 czerwca 2017
Ogłoszenie o rekrutacji opiekunów / opiekunek do Żłobka Miejskiego "Reksio" oraz Filii Żłobka Miejskiego w ramach projektów "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci" oraz " "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2"

 

Żłobek Miejski „Reksio” w Częstochowie prowadzi rekrutację pracowników
na stanowisko młodszej opiekunki dziecięcej do nowo otwieranych grup w ramach Projektu w Żłobku przy al. Armii Krajowej 66a
 (dzielnica 1000-lecie)
oraz przy ul. Sportowej 34a (dzielnica Wrzosowiak).

Szczegóły na temat rekrutacji:

Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci

Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2

 

Projekty "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci" oraz "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2" są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. – Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

Aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe