Aktualności

2 stycznia 2017
Mechanizm sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości - POIiŚ

 

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej: www.pois.gov.pl ieprawidlowosci

 

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny i przejrzysty.

 

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

Aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe