Aktualności

21 września 2016
Informacja o realizacji projektu

Wsparcie oferowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 14 osób powyżej 50 roku życia, bezrobotnych i biernych zawodowo z województwa śląskiego, zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Uczestnikom projektu oferowane są:

- bezzwrotna dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej w wysokości 22 500,00 złotych,

- wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz warsztaty budowania biznesplanu,

- pomostowe wsparcie finansowe w wysokości 750,00 złotych/miesiąc przez okres od 6 do 12 miesięcy po założeniu firmy,

- pomostowe wsparcie doradczo-szkoleniowe na okres od 6 do 12 miesięcy, mające na celu udzielenie pomocy merytorycznej w efektywnym wykorzystaniu dotacji.

 

Osoby zainteresowane projektem prosimy o bezpośredni kontakt z firmą PRO STUDIO.

Aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe