Program POWER

 

Projekt pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Częstochowa jest partnerem Związku Miast Polskich z 7 jednostkami samorządu terytorialnego – , Gorzowem Wielkopolskim, Kaliszem, Milanówkiem, Rejowcem Fabrycznym, Rudą Śląską, Tarnowem i Zieloną Górą.

 

fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

działanie: 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne

 

Celem projektujest wdrożenie szeregu praktycznych rozwiązań, poprawiających jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz zwiększenie kompetencji pracowników JST, którzy te usługi świadczą. Konkretne zadania obejmują, m.in. szkolenia prawne i z zakresu obsługi klienta, przygotowanie standardów obsługi klienta czy zasad oceny efektywności lokalnych polityk podatkowych, a także planów wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.

Projekt realizowany w wydziale Podatków i Opłat oraz w wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.

 

Kwota wkładu własnego: 49 808,61 PLN

Kwota dofinansowania: 2 357 627,65 PLN

Całkowity koszt projektu: 2 797 375,00 PLN

 

KONTAKT:

Dorota Sitek - Koordynatorka Projektu

tel. 343 707 707

Częstochowa, ul. Waszyngtona 5, pokój 207

dsitek@czestochowa.um.gov.pl

 

Projekt realizowany w okresie od 1 października 2016 r. do 31 października 2018 r.,

po aneksowaniu umowy partnerskiej przedłużono okres projektu do 28 lutego 2019 r.