REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA W ZAKRESIE OPIEKI NIAŃ

Projekt "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Informujemy o rekrutacji uzupełniającej uczestników/uczestniczek projektu "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 2" w zakresie refundacji kosztów zatrudnienia niani.


Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.