Program Ramowy Cosme na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw

COSME

 

Obszar:

gospodarka, rynek pracy, promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości

 

Opis programu:

Główne cele programu to wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich oraz krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP. Budżet programu to 2,3 miliarda euro, z czego co najmniej 60% (1,4 mld euro) zostanie przeznaczone na instrumenty finansowe. W ramach programu realizowane są cztery kierunki działań:
- poprawa dostępu do rynków, dzięki usługom Enterprise Europe Network obejmującym m.in.:  usługi informacyjne nt. prawa Unii Europejskiej oraz udziału w programach unijnych, wsparcie w pozyskaniu partnerów zagranicznych, w Unii Europejskiej oraz poza UE, doradztwo w zakresie możliwości finansowania, wsparcie transferu innowacji i technologii, zapewnienie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a Komisją Europejską w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w UE
- poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania, dzięki instrumentom finansowym: Instrument Gwarancji Kredytowych i Instrument Kapitałowy dla Wzrostu
- poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, przez ograniczenie obciążeń administracyjnych i prawnych, m.in. dzięki redukcji obowiązkowej sprawozdawczości, identyfikację i rozpowszechnienie dobrych praktyk we wspieraniu przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, analizę efektywności narzędzi wspierania przedsiębiorczości w poszczególnych krajach, wsparcie poszczególnych sektorów, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki
-promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości przez edukację nt. przedsiębiorczości – COSME będzie wspierać wymianę informacji na temat najlepszych praktyk w edukacji nt. przedsiębiorczości
- poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, dla umożliwienia wzrostu i rozwoju przedsiębiorstw. Wraz z poprawą systemu prawnego oraz podatkowego, przygotowane zostają rekomendacje dotyczące najlepszych sposobów wsparcia przedsiębiorstw w poszczególnych etapach ich rozwoju. Szczególna uwaga zostanie poświęcona firmom internetowym
-szczególne narzędzia dla wybranych grup – specjalnymi programami zostaną objęte wybrane grupy społeczne, jak ludzie młodzi, kobiety lub starsi przedsiębiorcy. Finansowanie działalności i rozwoju MŚP w ramach COSME jest realizowane za pomocą instrumentów gwarancyjnych i kapitałowych.

 

Wnioskodawcy:

małe i średnie przedsiębiorstwa

 

Więcej informacji:

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Strona Komisji Europejskiej poświęcona programowi COSME

 

źródło: KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

Programy Perspektywy 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe