Program Pomoc Techniczna

Program Pomoc Techniczna

 

Program Pomoc Techniczna (POPT) jest jednym z krajowych programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Gwarantuje on środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w Polsce i informowanie o Funduszach Europejskich.

Program zapewnia środki na utrzymanie i rozwój potencjału instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów i wsparcia miejskiego w polityce spójności.

W ramach Programu podejmowane będą też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o Funduszach Europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę w latach 2014-2020. Program ma także na celu przygotowanie beneficjentów do wdrażania projektów.

Beneficjentami Programu Pomoc Techniczna 2014- 2020 są instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich.

Realizacja projektów finansowanych z programu Pomoc Techniczna ma służyć beneficjentom Funduszy Europejskich w zakresie:
- obsługi,
- edukacji,
- informacji i promocji.Więcej informacji

Znajdź dofinansowanie

Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Obowiązki przy realizacji projektów

Wzory dokumentów

Programy Perspektywy 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe