Program Polska Wschodnia

Polska Wschodnia

 

Program Polska Wschodnia wspiera powstawanie i rozwój startupów, międzynarodową działalność małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie innowacyjnych produktów lub usług oraz umiejętne zarządzanie wzornictwem w firmie. Fundusze Programu przeznaczone są także na inwestycje w komunikację miejską, drogi i kolej.

Priorytety:
- Przedsiębiorcza Polska Wschodnia (wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw)
- Nowoczesna infrastruktura transportowa (wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach)
- Ponadregionalna infrastruktura kolejowa (promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej)


Sposób finansowania programu:
Program Polska Wschodnia finansowany jest z dwóch źródeł:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 2 000 mln EUR;
- środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 353 mln EUR.  


Więcej informacji

Znajdź dofinansowanie

Ogłoszenia i wyniki naborów wniosków


Obowiązki przy realizacji projektów

Wzory dokumentów

Programy Perspektywy 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe