Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.


Inteligentny Rozwój jest programem jednofunduszowym, finansowanym w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To determinuje jego inwestycyjny charakter. Dziedziny oraz rodzaje projektów wspieranych z niego w latach 2014-2020 zostały określone w samym Programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów. W osiach priorytetowych i działaniach, na które się dzieli zostały doprecyzowane obszary i typy przedsięwzięć.


Kto może występować o wsparcie?
O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim:
•    przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
•    jednostki naukowe konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
•    instytucji otoczenia biznesu.


Więcej informacji

Znajdź dofinansowanie

Ogłoszenie i wyniki naborów wniosków

Obowiązki przy realizacji projektów

Wzory dokumentów

Programy Perspektywy 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe