Kontakt

Projekt pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Koordynatorka Projektu

Marta Ogonowska-Juszczyk

 

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju

Urzędu Miasta Częstochowy

ul. Ślaska 11/13, pok. 407

tel. 34-37-07-637

e-mail mogonowska@czestochowa.um.gov.pl