1. Aktualności

29 września 2016
Kwartalnik informacyjno-promocyjny Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 3/2016
:
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe