Radni Miasta Częstochowy z terenu dzielnicy

Na podstawie Uchwały Nr 770/LI/2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Częstochowy na okręgi wyborcze okręg wyborczy nr 3 obejmuje dzielnice: Mirów, Północ, Wyczerpy-Aniołów, Zawodzie-Dąbie.

Radni Miasta Częstochowy z Okręgu:

  1. Gawroński Artur
  2. Iżyńska Małgorzata
  3. Kot Łukasz
  4. Majer Dorota
  5. Stefańska Krystyna
  6. Urbańska Jolanta
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe